Advokatska kancelarija Marović Osnovana 1995. godine Kontaktirajte nas

Advokatska kancelarija Marović

Advokatska kancelarija Marović je osnovana 1995. godine u Novom Sadu. Za punih 25 godina koliko posluje advokatska kancelarija, advokatski tim okupljen oko advokata Željka Marovića je pružao pravne usluge klijentima kako u Srbiji tako i u inostranstvu, često istupajući protiv nepravdi i nepravilnosti rada najviših sudskih i upravnih organa. Ponosno ističemo da smo kroz maksimalnu i nesebičnu posvećenost stvorili imidž kancelarije koja je usmerena na zaštitu interesa svojih klijenata.

Specijalizovani smo za sledeće

Oblasti rada

Građansko pravo

Naša kancelarija zastupa pravne interese klijenata u svim segmentima građaskog prava:

Zastupanje u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku;

Sastavljanje svih vrsta ugovora;

Savetovanje u oblasti porodičnog prava;

Korporativno pravo

Advokatska kancelarija Marović više decenija sarađuje sa mnogim respektabilnim kompanijama zastupajući njihove interese u raznim postupcima pred sudskim i upravnim organima.

Pravo konkurencije

Pravo konkurencije je relativno mlada grana prava u Srbiji i stoga mnoga privredna društva nisu dovoljno informisana o svojim pravima i obavezama koje propisuju Zakon o zaštiti konkurencije i ostali propisi koji regulišu tržište na teritoriji Republike Srbije.

Krivično pravo

Advokatska kancelarija Marović je od svog osnivanja zastupala klijente u mnogim krivičnim postupcima za razna krivična dela, uključujući i najteža krivična dela, pri čemu je odredjeni broj predmeta privlačio i veliku medijsku pažnju.

Radno pravo

Značaj radnog prava je neosnovano veoma potcenjen u široj javnosti. Naša kancelarija pruža pomoć pravnim licima u donošenju svih zakonom predviđenih akata kojima se uređuju odnosi između poslodavca i zaposlenih

Ustavno pravo

Ustavna žalba je posebno pravno sredstvo koje je dozvoljeno u slučajevima kada su iscrpljena sva dozvoljena pravna sredstva, ali je nažalost zanemarena kao pravno sredstvo zbog malog procenta usvajanja žalbi.

Želite da se konsultujete sa nama?

Prosledite nam upit i neko iz našeg tima će vas kontaktirati

Advokatska kancelarija pruža mogućnost da zakažete termin konsultacija. Konsultacije imaju za cilj da ukratko izložite pravni problem, dostavite potrebnu dokumentaciju na uvid i dobijete uopšten odgovor advokata o Vašim pravima i obavezama, kao i o potencijalnom postupku rešavanja problema.

Ukoliko dođe do saradnje, dalji postupci advokata zahtevaju veću posvećenost i kompleksniju analizu svakog pojedinačnog slučaja. Konsultacije su vremenski ograničene.

Kontaktirajte nas

Novi Sad

Advokat Željko Marović
Bulevar Oslobođenja 82/III, 21000 Novi Sad
+381(0)21/661-64-10
advzmarovic@law-marovic.com
·   Pon – Pet 09:00-17:00

Beograd

Advokat Marko Marović
Svetog Save 25, 11000 Beograd – Vračar
+381(0)11/2440691
+381(0)62/577642
marko.marovic@law-marovic.com
·   Pon – Pet 09:00-17:00